PRZEPROWADŹ Z NAMI PIERWSZĄ REALIZACJĘ HOME STAGINGOWĄ

 

WYKONAJ SWOJE PIERWSZE ZLECENIE POD CZUJNYM OKIEM PROFESJONALISTY

PROGRAM SZKOLENIA

 

Unikalne szkolenie praktyczne, podczas którego uczestnicy mają za zadanie przygotować do sprzedaży lub najmu konkretną nieruchomość. Formuła szkolenia, poza stałymi punktami programu, elastycznie dostosowuje się do wymagań i potrzeb danej nieruchomości, a jego cel to przekazanie praktycznej wiedzy w oparciu o realia rynku oraz budżet klienta. Po szkoleniu kursanci otrzymują zdjęcia z sesji końcowej, które będą mogli wykorzystać w swoim portfolio.

 

 • analiza techniczna i funkcjonalna opracowywanej nieruchomości

 • określenie grupy docelowej

 • określenie mocnych i słabych stron nieruchomości

 • przygotowanie raportu

 • przygotowanie koncepcji i budżetu

 • zakupy i wypożyczenia

 • realizacja zlecenia w nieruchomości

 • udział w sesji zdjęciowej

 • zakończenie szkolenia - podsumowanie, certyfikaty

 

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy

ETAP I

 • indywidualna praca zdalna w oparciu o wizytę w nieruchomości

 • zdjęcia i referencje

 • 3 dni robocze - praca własna

ETAP II

 • zakupy

 • wypożyczenia

 • stylizacja w nieruchomości

 • sesja zdjęciowa

 • 2 x 8 godzin (w godzinach 10:00-18:00)

Miejsce szkolenia: w wybranej nieruchomości

Liczba miejsc: 6

Cena:  2650 zł/osoba

Cena obejmuje:

 • zdjęcia i materiały referencyjne nieruchomości przed szkoleniem

 • czynny udział w przygotowywaniu konkretnej nieruchomości do sprzedaży lub najmu

 • zdjęcia z sesji zdjęciowej jako wstęp do własnego portfolio

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • wsparcie merytoryczne po szkoleniu

 • lunch w dniach praktycznych

 • kawę, herbatę i drobny poczęstunek w dniach praktycznych

 • Facebook Social Ikona

©2019 by Akademia Stagingu. Proudly created with Wix.com